Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva na kúpu vykurovacích peliet

1 554,00 EUR jedentisícpäťstopäťdesiaťštyri

Margita Sýkorová

Obec Dolný Badín

04.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní OÚ sprostredkovateľom

nula

KOMENSKÝ, s.r.o.,Park Mládeže 1,04001,Košice

Obec Dolný Badín

02.07.2018

Dodatok - pevná linka

Zmluva - pevná linka

1,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov na internetove

nula

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Badín

18.05.2018

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

70,00 EUR sedemdesiat

ZO-JDS Dolný Badín

Obec Dolný Badín

30.04.2018

Zmluva o zabezepčení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018Z8628

32,40 EUR

osobnyudaj.sk s.r.o.

Obec Dolný Badín

24.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 967,71 EUR

PROFIL INVEST NINE s.r..o

Obec Dolný Badín

13.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie

Zmluva o poskytnutí dotácie

nazadaná

Mesto Krupina

Obec Dolný Badín

08.03.2018

Úrazové poistenie UoZ

5190040978

6,64 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

28.02.2018

Dohoda č.18/33/52A/16

Dohoda č.18/33/52A/16

300,12 EUR

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

19.02.2018

Modernizácia verejného rozhlasu

01/02/18

4 981,80 EUR

CSB spol.s.r.o

Obec Dolný Badín

12.02.2018

Cenník - zneškodnenie KO

3/2018

podľa cenníka

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

09.02.2018

Zmluva o príspevku

2/2018

20,00 EUR

COOP Jednota Krupina

Obec Dolný Badín

02.02.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2017-2019

1/2018

1 650,00 EUR

Ing. Milena Korcová

Obec Dolný Badín

20.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani

48,00 EUR

Mesto Krupina

Obec Dolný Badín

20.12.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok s cenníkom služieb pre rok 2018

položková

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

28.11.2017

Dohoda 17/33/054/108

Dohoda č. 17/33/054/108

84,00 EUR osemdesiatštyri

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

23.10.2017

Kúpna zmluva - pozemok

23102017

196,00 EUR

Peter Dendiš

Obec Dolný Badín

29.09.2017

Urazové poistenie znevýhodneného úchádzača o zamestnanie

5190036231

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

28.09.2017

Zmluva o spravovaní Domu smútku

5/2017

neuvedená

Bella, s.r.o.

Obec Dolný Badín

25.09.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

Dohoda č. 17/33/050J/39

2 979,00 EUR dvetisícdeväťstosedemdesiaťdeväť

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

19.09.2017

Poistenie zodpovednosti za škodu ZŠ

443 9004834

48,60 EUR štyridsaťosem eur 60/100

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

08.09.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 260,00 EUR jedetisícdvestošesťdesiať

Margita Sýkorová

Obec Dolný Badín

26.07.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok

11,98 EUR jedenásť euro, deväťdesiaťosem

DetronicS

Obec Dolný Badín

10.07.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

12 637,48 EUR

Multiproject spol.s.r.o.

Obec Dolný Badín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: