Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.02.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange

neuvedené

Orange Slonensko,a.s.

Obec Dolný Badín

01.02.2019

Dohoda o o poskytnutí príspevku

Dodatok č.1

neuvedená

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

30.01.2019

Zmluva o poskytované verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

nazadaná

Orange Slonensko,a.s.

Obec Dolný Badín

30.01.2019

Zmluva o poskytované verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

nezadaná

Orange Slonensko,a.s.

Obec Dolný Badín

28.01.2019

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o humanitárnej zbierke

nula

Humana

Obec Dolný Badín

09.01.2019

Cenník služieb pre rok 2019

2/2019

nezadaná

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

02.01.2019

Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb

1/2019

nezadaná

SSE,a.s.

Obec Dolný Badín

12.12.2018

Dohoda č. 18/33/010/47

18/33/010/47

Neuvedené

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

12.12.2018

Dodatok č.1

Dodatok č.1

Neuvedené

Ing. Milena Korcová

Obec Dolný Badín

16.11.2018

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

300,00 EUR tristo euro

RKC - farnosť Dolný Badín

Obec Dolný Badín

25.10.2018

Dohoda 18/33/50j/17

18/33/50j/17

2 530,89 EUR Dvetisícpäťstotridsať euro 89/100

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

18.10.2018

Dodatok k zmluve pevná linka OcU

9918363071

19,90 EUR deväťnásť deväťdesiať mesačne

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

18.10.2018

Dodatok k zmluve pevná linka ZŠ

9918363058

19,90 EUR deväťnásť deväťdesiať mesačne

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

17.10.2018

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

100,00 EUR jednosto

Telovýchovná jednota Družstevník

Obec Dolný Badín

19.09.2018

Poistná zmluva - úrazové žiaci ZŠ

443 9005814

48,60 EUR štyridsaťosem eur 60/100

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

07.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

nula

MADE spol.s.r.o.

Obec Dolný Badín

03.09.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

8 307,74 EUR osemtisíctristosedem 100/74

RENOVIA, s.r.o

Obec Dolný Badín

24.08.2018

Dohoda č.18/33/054/59

Dohoda č.18/33/054/59

1 055,88 EUR jedentisícpäťdesiaťpäť 88/100

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

15.08.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-373-081/2018

13 363,54 EUR trinásťtisíctristošesťdesiaťtri

MV SR KRHZ

Obec Dolný Badín

26.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

295/2018ODDF

1 000,00 EUR jedentisíc

BBSK

Obec Dolný Badín

09.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva na kúpu vykurovacích peliet

1 554,00 EUR jedentisícpäťstopäťdesiaťštyri

Margita Sýkorová

Obec Dolný Badín

04.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní OÚ sprostredkovateľom

nula

KOMENSKÝ, s.r.o.,Park Mládeže 1,04001,Košice

Obec Dolný Badín

02.07.2018

Dodatok - pevná linka

Zmluva - pevná linka

1,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov na internetove

nula

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Badín

18.05.2018

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

70,00 EUR sedemdesiat

ZO-JDS Dolný Badín

Obec Dolný Badín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: