Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade §13 ZáK,č.523/2004

2020/128/1394

3 928,00 EUR tritisícdeväťstodvatsaťosem

MF SR

Obec Dolný Badín

21.09.2020

Zmluva o dodaní ...

Dodanie bezdôtových prístupových bodov na verejné

15 000,00 EUR päťnísťtisíc eur

NITRANET

Obec Dolný Badín

28.07.2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie na rok 2020

č. 255/2020/ODDRF

900,00 EUR

BBSK

Obec Dolný Badín

14.07.2020

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informáciíí

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôvern

nula

PROGRANT,s.r.o.

Obec Dolný Badín

14.07.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment

790,00 EUR sedemstodeväťdesiať

PROGRANT,s.r.o.

Obec Dolný Badín

06.07.2020

Zmluva o poskytovaní služieb - internetová

Zmluva o poskytovaní služieb - internetová konekt

bezodplatne

NITRANET

Obec Dolný Badín

01.07.2020

Triedený zber v obci

Príloha č. 1

nezadaná

ENVI-PAK, a.s.

Obec Dolný Badín

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného FP - Wifi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného FP

15 000,00 EUR

Obec Dolný Badín

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

27.04.2020

Príloha č.1 k zmluve 9608

Príloha č.1

nula

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

07.04.2020

Úrazové poistenie UoZ

Úrazové poistenie

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

07.04.2020

Dohoda o o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

700,00 EUR Sedemsto

RKC - farnosť Dolný Badín

Obec Dolný Badín

02.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

1 400,00 EUR jedntisícštyristo

DPO SR

Obec Dolný Badín

30.03.2020

Dohoda č.20/33/5J/10

Dohoda č.20/33/50J/10

2 520,00 EUR dvetisícpäťstodvatsať

Obec Dolný Badín

UPSVaR Zvolen

03.03.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok

19,90 EUR devätnásť 90/100

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

03.03.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok

19,90 EUR devätnáť 90/100

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

26.02.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

590,00 EUR päťstodeväťdestiať

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Dolný Badín

25.02.2020

Dohoda o pomoci v hm. núdzi

Dohoda č. 20/33/012/13

Neuvedené

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

25.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok

20,00 EUR dvadsať

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

25.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok

20,00 EUR dvadsať

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

21.02.2020

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informáciíí

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôvern

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Dolný Badín

06.02.2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

30,00 EUR tridsať

COOP Jednota Krupina

Obec Dolný Badín

02.02.2020

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

100,00 EUR Jedensto

ZO-JDS Dolný Badín

Obec Dolný Badín

29.01.2020

Zmluva o dielo - DS

Zmluva o dielo

11 572,53 EUR jedenásťtisícpäťstosedemdesiaťdva eur 53/100

Multiproject spol.s.r.o.

Obec Dolný Badín

28.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

18 313,71 EUR osemnásťtisíctristotrinásť eur 71/100

Štafan Matejka

Obec Dolný Badín

27.01.2020

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

100,00 EUR jendnosto

TJ Družstevník Čabrad D.Badín

Obec Dolný Badín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: