Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Symboly obce

Symboly obce (erb, vlajka, pečať) predstavujú trojicu základných symbolov obce, ktorá bola schválená heraldickou komisiou MV SR. Štúdiu o erbe obce vypracoval PhDr. Ladislav Vrteľ a erb navrhla akademická maliarka Dragica Vrteľová.

 

erb obce 

   erb- má túto podobu: v červenom štíte veľký strieborný, hrotom vpravo otočený lemeš, na                                                                                ním rovnako situované menšie strieborné čerieslo, vľavo kolmo postavený strieborný                                                hriadeľ

 

vlajka

   vlajka- pozostáva z piatich pozdĺžnych popruhov vo farbách bielej a červenej. Ukončená je                                                     tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretej vlajky. 

 

pečať

   pečať- je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom "OBEC DOLNÝ BADÍN".