Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2020

Dohoda o pomoci v hm. núdzi

Dohoda č. 20/33/012/13

Neuvedené

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

25.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok

20,00 EUR dvadsať

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

25.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok

20,00 EUR dvadsať

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

21.02.2020

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informáciíí

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôvern

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Dolný Badín

06.02.2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

30,00 EUR tridsať

COOP Jednota Krupina

Obec Dolný Badín

02.02.2020

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

100,00 EUR Jedensto

ZO-JDS Dolný Badín

Obec Dolný Badín

29.01.2020

Zmluva o dielo - DS

Zmluva o dielo

11 572,53 EUR jedenásťtisícpäťstosedemdesiaťdva eur 53/100

Multiproject spol.s.r.o.

Obec Dolný Badín

28.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

18 313,71 EUR osemnásťtisíctristotrinásť eur 71/100

Štafan Matejka

Obec Dolný Badín

27.01.2020

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

100,00 EUR jendnosto

TJ Družstevník Čabrad D.Badín

Obec Dolný Badín

19.12.2019

Zmluva

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

nula

NASES

Obec Dolný Badín

18.12.2019

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

200,00 EUR

Obec Čabradský Vrbovok - Materská škola

Obec Dolný Badín

18.12.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

179,00 EUR

Pavel Dendiš

Obec Dolný Badín

26.11.2019

Info.list platný pre r.2020

Príloha - zyšovanie zákonných poplatkov 2020

nezadaná

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

26.11.2019

Ceny NO pre r. 2020

N 609/16

nezdaná

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

26.11.2019

Dodatok pre r.2020

V 609/08

nezadaná

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

07.11.2019

Dohoda č.19/33/52A/61

Dohoda č. 19/33/52A/61

319,26 EUR Tristodeväťnásť 26/100

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

05.11.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

63 599,93 EUR

VIAKORP s.r.o.

Obec Dolný Badín

04.11.2019

Úrazové poistenie UoZ

Urazové poistenie

6,64 EUR šesť eur, 64/100

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

04.11.2019

Úrazové poistenie UoZ

Úrazové poistenie

3,25 EUR tri euro, 25/100

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

22.10.2019

Zmluva o dielo

zmluva o dielo

900,00 EUR

Adam Sabo

Obec Dolný Badín

22.10.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP

Zmluva o spracúvaní os. údajov v BOZP

nula

Marcela Oremová

Obec Dolný Badín

03.10.2019

Dohoda o sponzorstve

Zmluva o sponzorstve

500,00 EUR

RKC - farnosť Dolný Badín

Obec Dolný Badín

18.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 432,80 EUR

Margita Sýkorová

Obec Dolný Badín

06.09.2019

Dohoda o sponzorstve

Zmluva o sponzorstve

150,00 EUR

TJ Družstevník Čabrad D.Badín

Obec Dolný Badín

16.08.2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

400,00 EUR

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Obec Dolný Badín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: