Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

Dohoda č. 17/33/050J/39

2 979,00 EUR dvetisícdeväťstosedemdesiaťdeväť

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

19.09.2017

Poistenie zodpovednosti za škodu ZŠ

443 9004834

48,60 EUR štyridsaťosem eur 60/100

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

08.09.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 260,00 EUR jedetisícdvestošesťdesiať

Margita Sýkorová

Obec Dolný Badín

26.07.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok

11,98 EUR jedenásť euro, deväťdesiaťosem

DetronicS

Obec Dolný Badín

10.07.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

12 637,48 EUR

Multiproject spol.s.r.o.

Obec Dolný Badín

30.06.2017

Úrazové poistenie UoZ

5190036222

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

29.06.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

Dohoda č. 17/33/050J/23

2 340,00 EUR

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

22.06.2017

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.

Dohoda č.17/33/010/28

Neuvedené

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

07.06.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ

Dohoda č. 17/33/052/118

237,00 EUR

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

16.05.2017

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

200,00 EUR dvesto

TJ Družstevník Čabrad D.Badín

Obec Dolný Badín

12.05.2017

Dohoda o sponzorstve

Dohoda o sponzorstve

40,00 EUR štyridsať

Obec Čabradský Vrbovok - Materská škola

Obec Dolný Badín

24.03.2017

Výrub drevín v zmysle Roz. č SK9375/2017/07-10870

Dohoda

odplata za cenu výrubu je vyťaženú hmotu

FAGUS s.r.o

Obec Dolný Badín

10.03.2017

Výmena časti otvorov KD

Zmluva o dielo

4 224,94 EUR

Dobré okno Zvolen

Obec Dolný Badín

24.02.2017

Zmluva o príspevok do tomboly Badínske fašiangy

Zmluva o príspevok

20,00 EUR

COOP Jednota Krupina

Obec Dolný Badín

31.01.2017

Úrazové poistenie

5190034464

13,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

27.01.2017

Dohoda podľa §12 zák.č.417/2013 Z.z.

17/33/012/8

0,00 EUR

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

20.12.2016

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

zmluva - audit 2016

500,00 EUR

Ing. Milena Korcová

Obec Dolný Badín

20.12.2016

Zmluva o pskytnutí dotácie na záujmové vzdelá vanie detí .

Zmluva o pskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie

60,00 EUR

Mesto Krupina

Obec Dolný Badín

21.11.2016

Dohoda o sponzorstve

1/016

300,00 EUR

Obec Dolný Badín

TJ Družstevník Čabrad D.Badín

01.11.2016

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Zmluva č.E 609/16

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

31.10.2016

Zmluva - zabezp. vývoz NO

Zmluva č. 609/16 - vývoz nebez.odpadu

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dolný Badín

31.10.2016

o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda č.16/33/50J/6

2 196,00 EUR

UPSVaR Zvolen

Obec Dolný Badín

18.10.2016

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k inf....

Dodatok č.1

1,00 EUR na obyvateľa /ročne

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Dolný Badín

30.09.2016

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb

443 9004459

48,60 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Badín

21.09.2016

Dodatok k Zmluve - pevná linka

Dodatok k Zmluve - 2029792476

neuvedená

Slovak Telekom

Obec Dolný Badín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: