Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

DHZ

dhz

Dobrovoľný hasičský zbor- je základným výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO  SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, materiálne a technické podmienky. Z poverenia orgánov obce, alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru, prípadne funkciu DHZ právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane. 

Stanovy požiarnej ochrany SR nájdete tu:  stiahnuť

V obci Dolný Badín sa tento rok (2016) obnovilo členstvo DHZ keďže v roku 2015 bolo z dôvodu pracovných povinností (práca v zahraniči) jej členov nečinné.  Bol zvolený nový predseda, doplnil sa výbor a záujem o členstvo v zbore potvrdili prihláškou jej noví členovia.

Zoznam členov:

Marian Miškov Dolný Badín 52 Predseda, hospodár do 7.5.2019
Miroslav Miškov Dolný Badín 102 Veliteľ
Jozef Špánik Dolný Badín 37 Strojník
Andrej Jaďuď Dolný Badín 88 Člen
Patrik Bartík Dolný Badín 2 Člen
Patrik Kmeť Dolný Badín 4 Člen
Vincent Čiak Dolný Badín 104 Člen
Jozef Zeman Krupina Člen
Jakub Mitter Dolný Badín 70 Člen
Pavel Hudec Dolný Badín 113 Člen

Ak by ste mali záujem stať sa ďalšim členom DHZ stačí vyplniť prihlášku:  prihláška