Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

 

Podľa paragrafu 4 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet obce základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku a je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

 

Podľa § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je každá obec povinná po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu obce.

 

Povinnosť zostaviť výročnú správu je daná v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Individuálnu výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom.

 

ROK 2013

Záverečný účet obce Dolný Badín za rok 2013

Individuálna výročná správa obce Dolný Badín za rok 2013

 

ROK 2014

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie rozpočtu obce Dolný Badín - rok 2014

Záverečný účet obce Dolný Badín za rok 2014

Individuálna výročná správa obce Dolný Badín za rok 2014

 

ROK 2015

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie rozpočtu obce Dolný Badín - rok 2015

Záverečný účet obce Dolný Badín za rok 2015

Individuálna výročná správa obce Dolný Badín za rok 2015

 

ROK 2016

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie rozpočtu obce Dolný Badín - rok 2016

Záverečný účet obce Dolný Badín za rok 2016

Individuálna výročná správa obce Dolný Badín za rok 2016

 

ROK 2017

Schválený rozpočet na rok 2017-2019

Návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie obce Dolný Badín za rok 2017

Záverečný účet obce Dolný Badín za rok 2017 (schválený)

Individuálna výročná správa obce Dolný Badín za rok 2017

 

ROK 2018

Návrh rozpočtu obce Dolný Badín na rok 2018 - 2020

Schválený rozpočet na rok 2018-2020

Záverečný účet obce Dolný Badín za rok 2018 (schválený)

Individuálna výročná správa obce Dolný Badín za rok 2018

 

ROK 2019

Návrh rozpočtu obce Dolný Badín na rok 2019-2021 na hlavných kategóriách EKO

Návrh rozpočtu obce Dolný Badín na roky 2019-2021 - podrobný

Schválený rozpočet na rok 2019-2021

Skutočné čerpanie rozpočtu obce za rok 2019 (96.99 kB)

Návrh záverečného účtu obce Dolný Badín za rok 2019

Záverečný účet obce Dolný Badín za rok 2019 (1.33 MB)

Individuálna výročná správa obce Dolný Badín za rok 2019 (2.29 MB)

 

ROK 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020-2022 na hlavných kategóriách EKO (33.5 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2020-2022 (165.5 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 (121.62 kB)

Skutočné čerpanie rozpočtu obce za rok 2020 (97.1 kB)

Návrh záverečného účtu obce Dolný Badín za rok 2020 (151.67 kB)

Záverečný účet obce Dolný Badín za rok 2020 (1.37 MB)

 

ROK 2021

Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023

Schválený rozpočet na rok 2021-2023