Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

- Osvedčovanie podpisov a listín

- Evidencia obývateľov, príhlásenie na trvalý pobyt , potvrdenia o trvalom pobyte...

- Určenie, zmena a zrušenie súpisného čísla

- Správa daní a poplatkov, DzN,  poplatok za KO,  poplatok za psa,  odpustenie poplatkov...

- Ohlásenie drobnej stavby

- Vydávanie osvedčenia pre SHR, potvrdenia platnosti Osvedčenia pre SHR

- Vyplácanie dopravného zákonnému zástupcovi žiaka navštevujúceho ZŠ Dolný Badín, pratriaci do jej školského obvodu