Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v prílohe zasiela Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od 23.06.2022 do odvolania pre všetky obce okresov Zvolen, Detva. Krupina.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO ZVOLENE Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen Telefón Fax E-mail Internet IČO 045/52 44 560 +421 (045) 536 0200 peter.hajducak@minv.sk www.minv.sk 00151866

 Vlastníci lesov, správcovia, obhospodarovatelia lesov a obce v okrese Zvolen, Detva, Krupina 

 Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU pre celé územie okresov ZVOLEN, DETVA a KRUPINA od 00:00 hod. dňa 23.06.2022 do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:  fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,  vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:  zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,  zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,  udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,  prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,  vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. v.r. pplk. Ing. Milan Hrudka vymenovaný na zastupovanie riaditeľa

 

Dátum vloženia: 23. 6. 2022 10:17
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2022 10:25
Autor:

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, piatok 1. 7. 2022
slabý dážď 36 °C 20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok

Meniny má Diana, Dean, Dejan, Dina, Zian, Dajana, Deana, Kalina, Tabita, Tajana

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

30