Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

výsledky volieb v Dolnom Bdíne.pdf (155.68 kB)

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 :  obecdolnybadin@zvnet.net

 

 

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a  u r č u j e m 1. deň ich konania na sobotu 29. februára 2020

 

*Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený TU

Ďalšie tlačivá a informácie na stiahnutie: http://www.minv.sk/?nr20-vzory1

 

*Usmernenie k hlasovaniu poštou voličovi s trvalým pobytom na území obce Dolný Badín, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

Všetky potrebné informácie a vzor žiadosti nájdete na: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Adresa na písomné doručovanie žiadostí:

Obec Dolný Badín, Dolný Badín 16, 962 51 Dolný Badín, Slovenská republika

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí:

obecdolnybadin@zvnet.net