Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Požiarna ochrana

POVINNOSTI OBCE NA ÚSEKU POŽIARNEJ OCHRANY:

Obec je povinná

  • podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u  právnických osôb, ktoré zriadila,
  • zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
  • zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,
  • vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
  • zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
  • označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
  • plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,
  • vykonávať preventívno - výchovnú činnosť.

Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu. 

Podrobnosti o dokumentácii obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe vypracovania a o označovaní nástupných plôch a prístupových komunikácií ustanoví všeobecne záväzny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

DODRŽUJME ZÁSADY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI!!! PREDÍDEME ZBYTOČNÝM ŠKODÁM!!!

 

OZNAMY:

List OR HaZZ vo Zvolene: Upozornenie - vykurovacia sezóna - preventívne protipožiarne kontroly

 

Obec

Aktuálne počasie

dnes, utorok 24. 5. 2022
slabý dážď 15 °C 12 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Ela

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Obec Dolný Badín 2