Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Poslanci OZ:

1. Helena Kmeťová          

2. Anna Korčoková                   

3. Miloš Kráľ            

4. Štefan Rohoška              

5. Emília Špániková       

 

Obecné zastupiteľstvo:

Podľa § 11 zákona č.369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov je obecné zastupiteľstvo zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v obci Dolný Badín má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb.Zákona o obecnom ziadení zasadá podľa potreby najmenej však raz za 3 mesiace.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlúčiteľná s funkciou:

  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcíí podľa osobitného zákona.

 

ROK 2020 - Zápisnice zo zasadnutia OZ 

Zápisnica z 11.2.2020 (2.12 MB)

Zápisnica z 6.5.2020 (2.56 MB)

Zápisnica z 13.5.2020 (1.13 MB)

Zápisnica z 10.8.2020 (1.86 MB)

Zápisnica z 1.10.2020 (1.05 MB)

Zápisnica z 10.12.2020 (481.32 kB)