Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
  • ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Rodinných príslušníkov môže na trvalý pobyt prihlásiť jeden z členov rodiny.

Občana mladšieho ako 18 rokov a občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný prihlásiť na trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, resp. opatrovník.

Občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní prihlásiť na trvalý pobyt vedúci týchto zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, príp. opatrovník).


Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Postupuje sa tak, ako pri prihlásení na trvalý pobyt.


Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
  • ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Doba prechodného pobytu môže byť maximálne 5 rokov. Po uplynutí tejto doby je občan povinný prihlásiť sa na prechodný pobyt znova.


Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý sa odhlasuje z trvalého pobytu z dôvodu sťahovania v rámci SR, sa sám z pôvodnej adresy odhlasovať nemusí. Automaticky to urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlási trvalý pobyt. Tá má povinnosť zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni predchádzajúceho trvalého pobytu o skončení tohto pobytu.

V prípade, že občan plánuje odsťahovať sa natrvalo do zahraničia, musí sa odhlásiť z pôvodného trvalého bydliska.

Občan, ktorý má viac ako 15 rokov, musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas.

Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu za účelom presťahovania sa získate v ohlasovni, správny poplatok za vystavenie je 5 €.

Občan môže odhlásiť:  

 • sám za seba,
 • člena rodiny,
 • dieťa do 18 rokov,
 • dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
 • občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • iného občana, ak na to má úradné splnomocnenie.

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť:

 • na podnet vlastníka budovy alebo jej časti,
 • na základe rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie)
 • v prípade smrti (vtedy zrušenie pobytu ohlasuje matrika).

Trvalý pobyt nemožno zrušiť manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, či spoluvlastníkovi budovy.

Pri podaní návrhu na zrušenie pobytuje potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 • dohodu o ukončení nájmu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu sa podáva na predpísanom tlačive.

Úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
polojasno 35 °C 20 °C
streda 17. 7. slabý dážď 36/21 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 36/21 °C
piatok 19. 7. slabý dážď 36/21 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Tradičná huť Hontu-Dolný Badín 2016