Menu
Obec Dolný Badín
ObecDolný Badín

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami upravuje zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Podľa § 1 tohto zákona obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy. 

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak o osvedčovanie žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste. 

Obec nevykoná osvedčenie: 

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, 

b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov, 

c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, 

d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou alebo osvedčujúci nevie posúdiť, či je predložený doklad originál, (rozumejú sa tým listiny s reliéfnou pečaťou; listiny s ochrannými prvkami - vodotlač, hologram; rôzne účtovné výpisy z finančných inštitúcií; účtovné doklady,.....), 

e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány......), 

f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku. 

 

Od správneho poplatku sú oslobodené osoby, ktorým doklad slúži na sociálne účely.

 

1. OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINE 

Pri osvedčovaní podpisu je potrebné predložiť: 

- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis, 

- platný doklad totožnosti 

- správny poplatok 2,00 Eur za každý podpis (položka 3 bod 1 a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Podpisuje sa pred zamestnancom úradu, ktorý podpis osvedčuje. Osvedčenie podpisov na listine, ktorá obsahuje viac listov, obec vykoná len vtedy, ak listina, na ktorej sa má podpis osvedčiť, je zviazaná šnúrou tým, kto listinu vypracoval.  Osvedčujúci orgán nezodpovedná za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 


2. OSVEDČENIE LISTINY 

 

Pri osvedčovaní listiny je potrebné predložiť: 

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny, 

- správny poplatok 2,00 Eur za každú, aj začatú stranu (položka 2 bod c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 

Osvedčovanie listiny sa vykonáva v úradnej miestnosti. Identifikácia osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie nie je nutná. Obec zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Fotokópiu listiny si vyhotoví pracovník, ktorý osvedčenie vykonáva. Fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, nie je prípustné, aby bol text nečitateľný alebo sa pečiatka a podpis nedali rozoznať. Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
oblačno 23 °C 12 °C
pondelok 15. 4. mierny dážď 20/11 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 11/5 °C
streda 17. 4. slabý dážď 11/3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie